Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Zdrowi i Aktywni w pracy

Zdrowi i Aktywni w pracy

Projekt „Zdrowi i aktywni w pracy”

O Projekcie „Zdrowi i aktywni w pracy” , w którym uczestniczą pracownicy naszego Urzędu, miało możliwość dowiedzieć się szerokie grono czytelników dziennika „Nowości”.

Czytaj więcej

Informacja o wynikach przetargu

W dniu 30 sierpnia br. w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, który będzie świadczył usługi sportowo-rekreacyjne dla uczestników projektu „Zdrowi i aktywni w pracy”.
Została nim firma Benefit Systems SA z Warszawy.

Czytaj więcej

Ważne terminy

Ostateczny termin na podpisywanie umów w projekcie przez osoby zakwalifikowane do uczestnictwa przypada na najbliższy piątek, tj. 7 września br.
Jednocześnie informujemy, iż osoby, które złożyły podpis na umowie zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu zaświadczenia od fizjoterapeuty do 21 września br.

Czytaj więcej

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w projekcie pn.: „Zdrowi i Aktywni w Pracy”

Czytaj więcej

Zdrowi i aktywni w pracy

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne

Tablica informacyjna projektu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.