Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Pomoc w kryzysie na wyciągnięcie ręki

Kryzys psychiczny jest problemem, który może dotknąć każdego z nas i to w najmniej oczekiwanym momencie życia. Śmierć członka rodziny, utrata pracy, ale także trudności codziennego dnia skumulowane w długim okresie czasu mogą doprowadzić do stanu, w którym bez specjalistycznej pomocy nie jesteśmy w stanie sobie poradzić.

 

Celem zmian wprowadzanych w Polsce w zakresie opieki psychiatrycznej jest możliwość udzielenia wsparcia w jak najkrótszym czasie, jak najbliższej miejsca zamieszkania i, w miarę możliwości, bez konieczności umieszczania w szpitalu psychiatrycznym.

 

Do realizacji wspomnianych zadań uruchomiono w 2018 r. pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. Centrum Zdrowia Psychicznego to placówka odpowiedzialna za udzielanie wszystkim potrzebującym ze swojego rejonu kompleksowej pomocy psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych, dziennych psychiatrycznych, ambulatoryjnych oraz leczenia środowiskowego (domowego).

 

Do centrum, można udać się z każdym problemem psychicznym, który nas trapi. Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą, czy nawet kłopoty z bezsennością i tak uzyskamy tam profesjonalną pomoc dopasowaną do naszych potrzeb. Pomoc udzielana przez CZP jest bezpłatna. Z CZP mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, ale również członkowie rodzin, a także bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

 

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje jedno Centrum Zdrowia Psychicznego -w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu (ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń). Swoją działalnością obejmuje ono obszar Miasta Torunia.

W ramach ww. Centrum można uzyskać:

-opiekę w oddziale całodobowym psychiatrycznym żeńskim i męskim (ul. Mickiewicza 24/26),

- opiekę w oddziale dziennym (ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29),

- opiekę ambulatoryjną w PZP (ul. Mickiewicza 24/26),

- opiekę środowiskową ( wizyty domowe ),

- dostęp do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego.

 

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny ( PZK ) czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 na terenie PZP przy ul. Mickiewicza 24/26 pod numerem telefonu 56 679 58 11.

 

Przyjęcia pacjentów do Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu odbywają się całodobowo w dwóch Izbach Przyjęć:

  1. Izba Przyjęć I (tel. 56/ 67 95 722, ul. M Skłodowskiej – Curie 27/29) przyjmuje pacjentów;
  • codziennie, niezależnie od miejsca zamieszkania do:  Oddziału Klinicznego VI Psychiatrii Młodzieży, Oddziału Klinicznego VII Psychiatrii Wieku Podeszłego,
  • codziennie tylko zamieszkałych poza Toruniem do: II Kliniki Psychiatrii (Kobiecy i Męski)
  1. Izba Przyjęć II – Centrum Zdrowia Psychicznego (tel. 56/ 6795 844, ul Mickiewicza 24/26) przyjmuje pacjentów codziennie, zamieszkałych na terenie miasta Torunia do: Oddziału
    II Psychiatrycznego Męskiego, Oddziału III Psychiatrycznego Żeńskiego.

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń osobom studiującym w Toruniu, nie zajmuje się leczeniem uzależnień i terapią odwykową, udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (w oddziałach psychiatrycznych całodobowych w miarę posiadanych miejsc). Leczenie w warunkach ambulatoryjnych PZP (ul. Mickiewicza 24/26) będzie dostępne dla pacjentów zarówno objętych pilotażem jak i spoza jego obszaru.

 

Dodatkowe informacje dotyczące pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego można uzyskać na stronie internetowej:

-  Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-psychiczne-i-uzaleznienia

-  Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego https://czp.org.pl

-  Rzecznika Praw Pacjenta http://www.rpp.gov.pl/                              

 

Do pobrania – broszura Opieka blisko domu

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.