Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Zdrowie psychiczne
  • Posiedzenie dotyczące aktualizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Posiedzenie dotyczące aktualizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

W dniu 26 listopada odbyło się kolejne spotkanie dotyczące prac nad aktualizacją Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu z inicjatywy władz samorządu województwa wzięli udział przedstawiciele m.in. samorządów powiatowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego oraz specjaliści w dziedzinie psychiatrii. Celem spotkania były prace nad aktualizacją mapy sieci Centrów Zdrowia Psychicznego w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii prof. dr n. med. Aleksander Araszkiewicz przybliżył zgromadzonym założenia programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, ich organizację i funkcjonowanie. Podkreślił niebagatelną rolę centrów
w psychiatrii środowiskowej i ogromną potrzebę zmian w świadomości społecznej, tak aby pomoc osobom chorym psychicznie była kompleksowa, skoordynowana i adekwatna do potrzeb.

 

Przedstawiciele toruńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przekazali szereg cennych uwag na temat funkcjonowania Centrum, podzielili się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Warto dodać, że Centrum Zdrowia Psychicznego działające przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu powstało z dnia 1 października 2018 r. w ramach ministerialnego programu pilotażowego i obejmuje opieką mieszkańców miasta.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.