Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

30 marca – Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

30 marca obchodzimy Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej (zwanej w skrócie CHAD). Zaburzenia afektywne dwubiegunowe mogą dotyczyć aż 6-11% populacji. Pierwsze objawy pojawiają się najczęściej przed 40. rokiem życia.

 

Choroba charakteryzuje się występowaniem w życiu epizodów depresji i manii, depresji i hipomanii, choć stany te mogą występować łącznie bądź może  występować tylko jedne ze stanów. Istnieje wiele rodzajów tej choroby, w zależności od występujących epizodów, ich czasu trwania, powtarzalności oraz od okresów reemisji.

 

Mania to całkowite zaburzenie codziennego funkcjonowania, charakteryzująca się przede wszystkim:

  • podwyższonym nastrojem
  • przyśpieszenie myślenia, wielomówność
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, „przebojowość”
  • lekkomyślnością działania
  • ograniczona potrzeba snu i jedzenia
  • zwiększonym libido

W okresie hipomanii objawy te mogą być łagodniejsze

 

Z kolei stany depresyjne charakteryzują się:

  • ogólną apatią, niechęcią
  • brakiem poczucia własnej wartości, brakiem motywacji, niską samooceną
  • sennością
  • brakiem apetytu

 

Jedną z metod rozpoznania zaburzeń afektywnych jest test Hamiltona.

 

W ramach profilaktyki zdrowia psychicznego zachęcamy do wykonania autodiagnozy kondycji psychicznej - „Miej to z głowy”- Test kondycji psychicznej

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.